Covid-19

Smittevernplan for Seil Senja AS

Smittevernplan for Seil Senja AS under covid-19-pandemien

Oppdatert: 14. april 2021 av Seil Senja AS

Smittevernplanens formål

Formålet med denne smittevernplanen er å sikre ansvarlig planlegging og gjennomføring av Seil Senja AS sine arrangementer i tråd med nasjonale og lokale regler, retningslinjer og anbefalinger.

Denne smittevernplanen beskriver også hvilke tiltak som vil iverksettes ved mistanke eller registrering av covid-19-smitte under våre arrangementer.

Løpende retningslinjer for smittevern

Seil Senja AS tar smittevern på alvor og følger nøye med på de nasjonale retningslinjer for håndtering av covid-19-situasjonen. Denne smittevernplanen er derfor “ferskvare” og blir oppdatert parallelt med utviklingen i pandemien og i henhold til nye nasjonale og lokale regler, retningslinjer og anbefalinger.

Denne smittevernplanen er utarbeidet i dialog med smittevernoverlege i vårt distrikt.

Ansvar

Det er viktig at du som deltaker på våre arrangementer gjør deg kjent med ditt ansvar som beskrevet i denne smittevernplanen.

Våre deltakeres ansvar

 • Det er viktig at du som deltaker på våre arrangementer melder ifra til oss dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller om du har vært i kontakt med personer som har vært smittet av coronavirus. Dersom du har slike symptomer og/eller har vært i kontakt med noen som er smittet av coronavirus, kan du ikke delta på våre arrangementer
 • Dersom du er i karantene kan du ikke delta på våre arrangementer
 • Det er viktig at du som deltaker er innforstått med at det kan være vanskelig på en seilbåt å imøtekomme smittevernregelen om én meter avstand mellom deltakere fra ulike husstander. God hoste- og håndhygiene er derfor viktig å overholde. Skal du hoste eller nyse, gjøres det i armkroken og ikke vendt mot en annen deltaker eller instruktøren
 • Det er viktig at du er innforstått med at det vil innebære karantene for samtlige som har vært om bord i seilbåten dersom noen får påvist corona-smitte etter et seilkurs eller en seiltur. Får du påvist corona-smitte i etterkant av å ha deltatt på våre arrangementer, er du pliktig å melde fra til Seil Senja om dette
 • Det er viktig at du er innforstått med denne smittevernplanen er “ferskvare” og at den vil bli jevnlig oppdatert parallelt med utvikling i pandemien. Dette innebærer at du som deltaker må lese den tett opptil oppmøtedato
 • Du som deltaker på våre arrangementer er forpliktet til å holde deg oppdatert på informasjon om smitteutbrudd i din kommune. Dersom det er pågående smitteutbrudd, er du forpliktet til å informere Seil Senja AS om dette før oppmøte. Hvis det ifølge nasjonale retningslinjer medfører risiko for smittespredning at du deltar på arrangementet, vil du få tilbud om å delta på et senere tidspunkt

Seil Senja AS sitt ansvar

Seil Senja AS vil legge til rette for smittevern på best mulig måte under gjennomføring av våre seilkurs og seilturer. Dette gjør vi med tiltak som det vil være praktisk mulig å gjennomføre i en seilbåt.

Tiltakene er som følger:

 • Seilbåten vil være grundig vasket før hvert arrangement, og det vil være håndsprit tilgjengelig om bord. I tillegg legger vi tilrette for gode forhold for håndvask om bord
 • Seil Senja AS forplikter seg til å alltid holde seg informert om de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for håndtering av pandemien og oppdatere denne smittevernplanen i henhold til dette. Dette gjør vi ved å følge nøye med på myndighetenes kunngjøringer, lese oppdatert informasjon på FHI sine nettsider, samt å være kontinuerlig i dialog med smittevernoverlegen i vårt distrikt
 • Vi forplikter oss til å gi våre deltakere tydelig informasjon om det ansvaret som pålegges den enkelte vedrørende smittevern, og hvilke forholdsregler som må tas på våre arrangementer under covid-19-pandemien

Håndtering av situasjoner ved mistanke om smitte

Seil Senja AS har egen rutine for håndtering av situasjoner hvor det oppstår symptomer som kan mistenkes å skyldes covid-19-infeksjon på våre seilkurs og seilturer.

Ved slike symptomer vil følgende prosedyre bli iverksatt:

 • Den eller de som får slike symptomer skal evakueres til nærmeste havn, mens de resterende holdes i karantene om bord til prøvesvar foreligger hos den eller de med mistenkt smitte
 • Dersom prøvesvar er positivt for den eller de som har mistenkte symptomer, så skal hele besetningen om bord i karantene (iht nasjonale retningslinjer) og seilkurset eller seilturen avbrytes. Ved negativt prøvesvar så kan seilkurset eller seilturen fortsette

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål om smittevern på våre seilkurs og seilturer.

×

Cart